מאמרים ומסמכים

כחלק מעבודת מכון שחרית אנו מפרסמים עמדות, מאמרים ומסמכים מפורטים בנוגע לסוגיות שונות בציבוריות ובחברה הישראלית, הנוגעות לחיים המשותפים של כולנו. צוותי החשיבה והכתיבה מורכבים מעמיתי ועמיתות שחרית וכן מצוות המכון, וחולש על מגזרים מגוונים בחברה הישראלית. בכך הם יכולים לשקף נקודות מבט שונות סביב נושאי ליבה המעסיקים את כולנו, במטרה להציע פתרונות המבוססים על טוב משותף והסכמות רחבות.

מאמרי שחרית נעים על קשת רחבה של תחומים – החל בהתנהלות של המרחב העירוני, דרך חינוך, כלכלה, פוליטיקה, תרבות ועוד. הנחת היסוד שלנו היא שבכל נושא ניתן להגיע להסכמות סביב טוב משותף, ועליהן לבנות הסכמות רחבות יותר שיהוו בסיס לחיים המשותפים. הניתוחים נשענים על מודלים קיימים ומוסיפים עליהם את השקפת העולם של תפיסת טוב משותף.

מקומי

כלכלה

חינוך

חברה ומדינה

תרבות