הבריגדה התרבותית

הבריגדה התרבותית

החברה הישראלית היא מרובת זהויות ותרבויות שמחפשת מכנה משותף מאחד שיכבד ויאפשר את המגוון, ובהתאם משתנה גם השיח שהיה מקובל בה מאז קום המדינה. קהילת הישראלים והישראליות דוברי רוסית שואפים להשתלב בשיח הזה, לא רק כדי למצוא לעצמם מקום בו, אלא מתוך כוונה לקחת בו חלק פעיל ולהשתתף בעיצובו על מנת שסיפורם יישמע ויהווה חלק מהסיפור הישראלי כולו.

הבריגדה התרבותית היא קבוצת צעירים דוברי רוסית מבית דור 1.5 – דור שנולד בישראל כדור ראשון או עלה אליה בגיל צעיר מאוד – אשר פועלת להפוך את התרבות והסיפור של יוצאי ברית המועצות לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. הפרויקטים אותם יוזמת הקבוצה תובעים מחדש את ההכרה בשורשים שלה, באמצעות יצירה ישראלית חדשה השואבת השראה מנכסי הצאן של תרבות ארצות המוצא של חבריה וחברותיה.

הבריגדה התרבותית שואפת לפתוח דלת לתרבות אותה הביאו החברים והחברות בה מהבית בו גדלו, ולחבר בין הזהות והמטען התרבותי מארצות המוצא שלהן לבין החיים התרבותיים החדשים, שבנו בישראל.

עמוד הבריגדה התרבותית בפייסבוק

 דור 1.5

המונח דור 1.5 מתייחס לאותה קבוצה רחבה של מי שעלו לישראל בגיל ילדות. דור זה השתלב בחברה הישראלית וכעת מעוניין להביא את סיפורו את תוך המיינסטרים הישראלי.

זהו דור שאינו מתמיין באופן דיכוטומי לחלוקות הישראליות המוכרות, ומבקש להשתייך לקטגוריות חדשות, מורכבות יותר. הוא בעל תפיסת עולם גמישה ומכילה שבה הלאום והדת קשורים זה בזה, אך אינם היינו-הך, ותפיסת החילוניות באה לידי ביטוי בצורות שונות.  

ביטוי משמעותי להתבגרותו של דור 1.5 ושילובו הגובר והולך בחברה הישראלית ניתן לראות בחגיגות ה"נובי גוד" – ראש השנה האזרחית שבו הונחו בצד באופן מסורתי כל המתחים בין המדינות השונות שהרכיבו את ברית המועצות, למען האחדות שמבשר החג. עם השנים הפך החג הזה למוכר יותר ויותר גם בקרב צברים ילידי הארץ ששמחו לאמץ אותו לחיקם – ארוחות נובי גוד (אפילו כשרות) נערכות בבתים רבים, אנשי ציבור מברכים לקראת החג, מנהגי החג נלמדים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ואט אט הופך החג למועד לגיטימי בלוח השנה הישראלי.

עמוד דור 1.5 בפייסבוק

לובי המיליון

מתוך קבוצה זו קמה עמותת לובי המיליון – קבוצת קידום מדיניות  ששמה לעצמה למטרה לקדם חקיקה ומדיניות בנושאים של מיגור אפליה וגזענות, שוויון חברתי ושוויון זכויות דתיות וכן מיצוי מוביליות כלכלית וחברתית עבור ישראלים דוברי רוסית ובני משפחותיהם.

לשם כך מעודדת הקבוצה תפיסה ביקורתית ומעורבות אזרחית בקרב הציבור דובר הרוסית, ומקיימת פעילות אקטיבית לטובת מציאות טובה יותר לחבריה וחברותיה, וכפועל יוצא מכך לחברה כולה. הלובי עושה שימוש בכלים הדמוקרטיים הקיימים: הסברה, מחאה, קמפיינים, מעורבות אזרחית וכן בניית אלטרנטיבה פוליטית ותרבותית.

עמוד לובי המיליון בפייסבוק