הבריגדה התרבותית

הבריגדה התרבותית- קבוצת צעירים דוברי רוסית מבית דור 1.5 אשר פועלים להפוך את התרבות והסיפור של יוצאי ברית המועצות לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. הפרויקטים אותם אנו יוזמים תובעים מחדש את שורשינו, באמצעות יצירה ישראלית חדשה, אשר שואבת השראה מנכסי הצאן של תרבות ארצות המוצא שלנו. הם פותחים דלת לתרבות הבית בה גדלנו ומחברים בין הזהות והמטען התרבותי שלנו מארצות המוצא לבין החיים התרבותיים החדשים, שבנינו בישראל.