שקופית קודמת
שקופית הבאה

יוצרים מחנה משותף

מכון שחרית הינו מכון חשיבה ועשייה לפוליטיקה של טוב משותף. אנו משלבים בין תשתית רעיונית רחבה, עתודה פוליטית רב־תרבותית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. פעילות המכון שואפת לקדם שותפות חברתית חדשה בין כלל הקהילות בחברה הישראלית ולבנות עתיד משותף. פוליטיקה של טוב משותף מתחילה עם בניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.

המחלקה הרעיונית של שחרית מבקשת לשלב את כל עולמות התוכן הקיימים בחברה הישראלית לכדי פסיפס שלם אחד, אשר מחד אינו מאלץ אף אחד מהעולמות הללו להתחבא ומאידך מייצר מרחב חדש משותף המכיל את המגוון, השונות והמורכבות, ועם זאת כולם מרגישים בו בנוח. זאת באמצעות פיתוח של מפגשים, התכנסויות ותוכניות אשר מתעמתות עם חוסר ההסכמות, האינטרסים השונים ויחסי הכוח בחברה, מניחות אותם על השולחן ללא כחל וסרק ומוציאות מתוך הדיונים הללו רעיון חדש ומשותף.

התוכנית המרכזית של המחלקה היא "כיטוב" – תוכנית המבקשת לאתר פורצי ופורצות דרך שיודעים לשלב הגות ומעשה, ושמבינים שהקיטוב הפנימי הוא האיום המרכזי והקונקרטי שמולו ניצבת ישראל. משתתפי ומשתפות התוכנית מרכיבים קבוצה הטרוגנית אשר מייצגת את כלל הזהויות ואת כלל העמדות כלפי שאלות הליבה עימן מתמודדת החברה בישראל.

תוכנית כיטוב

"העמדה הדיאלוגית של שחרית היא לא עמדה פוסטמודרנית ורלטיביסטית, אלא עמדה צנועה השואפת להשיג תמונה טובה יותר ומדויקת יותר של המציאות. לכן, הדמוקרטיה של היחסים אינה בהכרח עמדה חילונית אלא עמדה בעלת עומק תיאולוגי. כזו שאין בה לאדם נקודת מבט אלוהית שרואה הכל ומחזיקה אצלה את האמת המוחלטת על הטוב. להפך, בני האדם מחזיקים בשברי אמת, ולכן רק החיבורים ביניהם יכולים לקרב אותם לאמת השלמה".

מאז 2012, שחרית יצרה פלטפורמות שמאפשרות מרחב פעולה עבור קהילות וקבוצות עבודה רבות. קבוצות אלה מייצגות את המגזרים המגוונים בחברה הישראלית, ודנות בבעיות הקריטיות בבניית מחנה משותף בין קבוצות מובחנות בחברה. 

מעגלי העבודה של שחרית פועלים בתחומים שונים הקשורים בסדר היום הציבורי בחברה הישראלית. הם מרחיבים את מרחב העבודה שלנו במידה רבה, ומסייעים ליצור הון חברתי המקדם את מטרתנו. מעגלים אלה הביאו לגיבוש תנועות חברתיות, כנסים, מסמכים וניירות עמדה בהם פורטו מסקנות העבודה, והם משמשים אותנו לצרכי מחקר ולימוד. בוגרי ובוגרות התוכניות השונות וקבוצות העבודה הופכים להיות שגרירים של טוב משותף בקהילות שלהם, ומסייעים לנו להמשיך ולהרחיב את מעגלי השותפים.

תוכנית 120 מאתרת, מרשתת ומקדמת את העתודה הפוליטית של ישראל, הדור הבא של חברי וחברות הכנסת, שרוצים, יכולים ויודעים להוביל את החברה הישראלית במאה ה-21.

תקשורת לטוב משותף

מרחב למפגש מחוץ לגבולות הטוויטר

תקשורת לטוב משותף

מפגשים מקומיים

פתרונות לסוגיות מקומיות על בסיס טוב משותף

מפגשים מקומיים