מכון שחרית הינו מכון חשיבה ועשייה לפוליטיקה של טוב משותף. אנו משלבים בין תשתית רעיונית רחבה, עתודה פוליטית רב־תרבותית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. פעילות המכון שואפת לקדם שותפות חברתית חדשה בין כלל הקהילות בחברה הישראלית ולבנות עתיד משותף. פוליטיקה של טוב משותף מתחילה עם בניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.

קבוצת 120

אירועי בית מדרש פוליטי – מציעים סדר יום חדש לפוליטיקה הישראלית, מתרחשים החל משנת 2020 אחת לחודש, ומטרתם להביא לדיון סוגיות אקטואליות, המאתגרות את הקולות משני הקצוות, ומנסות לבנות מרכז פוליטי משותף.

הרשמה לאירועי בית מדרש פוליטי

מעגלי קהילות

מקומי

"במרכז העמוס של המפה הפוליטית ניתן לראות בכל אחד מהשבטים הישראליים דינמיות גוברת ביחס בין זהויות מסורתיות וליברליות שיוצרות אפשרויות חדשות, בינאריות פחות ומשולבות יותר… אופי השילובים הללו – הוא זה שיעצב את הפוליטיקה של השנים הקרובות ואת הבריתות הפוליטיות שיכולות להיווצר"

מתוך מסמך "אפיקים פוליטיים"

סקר שחרית

החברה הישראלית - לא מה שחשבתם

סקר שחרית

החברה הישראלית - לא מה שחשבתם