חוג מבשרת

אוצר המילים של מחנה השלום הישראלי מוכר היטב: גבולות 67, הסכמי אוסלו, שתי מדינות לשני עמים, כיבוש, התנחלויות, שלום עכשיו, ועוד. גם פרופיל תומכיו ומתנגדיו בקרב האוכלוסייה היהודית מזוהה וידוע – החלוקה בין מחנה השמאל החילוני-ליברלי לבין מי שמוצגים לא אחת כמתנגדיו, ביניהם דתיים לאומיים, חרדים ומזרחים תומכי הימין מהפריפריה החברתית של ישראל.

ואולם, אנו עדים בשנים האחרונות ליוזמות הצומחות מחוץ למעגלי השמאל הליברלי בקרב אנשי דת, מתנחלים, ואף ליברלים – יהודים וערבים – המבקשים ליצור מרחב רעיוני חלופי לשיח השלום המוכר. "חוג מבשרת" הוא שמה של קבוצת אזרחים ישראלים בעלי השקפות פוליטיות שונות (ואף מנוגדות) וזהויות ישראליות מגוונות, שהמשותף ביניהם היה חוסר המוכנות להשלים עם המבוי הסתום הפוליטי שבו אנו מצויים ולנסות להציע לו פתרונות מחוץ לקופסה. במשך שלוש שנים ניהלה הקבוצה דיון כן בסוגיות היסוד הנוגעות לסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודות מבט שונות. כמו כן קיימה הקבוצה סיורי שטח במוקדי הליבה של הסכסוך, ונפגשה עם אנשים משני צידי המתרס כדי להבין מקרוב את המציאות.

חוג מבשרת שחרית

קולות שונים, חזונות שונים: מרחיבים את דמיון השלום

מאז סיום עבודתה, חברי וחברות הקבוצה (כל אחד ואחת בקהילה ובמסלול הפוליטי שלו.ה) פעילים בקידום דרכים חדשות להתמודדות עם הסכסוך. בשנת 2019 נוצר חיבור בין עבודת קבוצת חוג מבשרת לבין עבודה רעיונית של גופים נוספים (הפורום להסכמה אזרחית ותנועת "תיקון"). חיבור זה הוביל לעבודה משותפת שמסקנותיה הוצגו בכנס רב משתתפים שהתקיים במכון ון-ליר בירושלים תחת הכותרת "קולות שונים, חזונות שונים: מרחיבים את דמיון השלום".

הכנס ביקש לתת במה לקולות הללו ולקיים דיון מחודש במשמעותו ובפשרו של המושג "שלום" ובחזונות אלטרנטיביים של שלום, וזאת מתוך תקווה כי המרחב הרעיוני שייווצר יעודד חיפוש אחר אפיקים חדשים – מכילים ואפקטיביים יותר – לחשיבה ולפעולה.

לקריאה בהרחבה על כנס מרחיבים את דמיון השלום לחצו כאן >>

למושב הסיכום של הכנס לחצו כאן  >> 

תקציר הכנס בוידאו