מבשרת

"חוג מבשרת" הוא שמה של קבוצת אזרחים ישראלים בעלי השקפות פוליטיות שונות (ואף מנוגדות) וזהויות ישראליות מגוונות, שהמשותף ביניהם היה חוסר המוכנות להשלים עם המבוי הסתום הפוליטי שבו אנו מצויים כיום. במשך שלוש שנים ניהלה הקבוצה דיון כן וסיורי שטח בסוגיות היסוד הנוגעות לסכסוך הישראלי- פלסטיני מנקודות מבט שונות.

מאז סיום עבודת הקבוצה, חברי הקבוצה (כל אחד ואחת במסלול הפוליטי שלו/ה) פעילים בקידום דרכים חדשות להתמודדות עם הסכסוך.

ב-2019 שחרית חיברה בין עבודת קבוצת מבשרת לבין עבודה רעיונית משותפת לגופים אחרים, והציגה את המסקנות בכנס רב משתתפים שהתקיים במכון ון ליר.

מאז סיום עבודת הקבוצה, חברי הקבוצה (כל אחד ואחת במסלול הפוליטי שלו/ה) פעילים בקידום דרכים חדשות להתמודדות עם הסכסוך.