מבשרת

"אנו שואפים לבסס קבוצת עבודה המסתמכת על אזרחים הבאים מרקעים, נקודות מבט ועמדות שונות, והמעוניינים לקחת חלק בדיון על עתידנו כאן, תוך כיבוד הזולת".

"חוג מבשרת" הוא קבוצה של אזרחים ישראלים בעלי השקפות פוליטיות שונות וזהויות ישראליות מגוונות, שאינם מוכנים להשלים עם המבוי הסתום הפוליטי שבו אנו מצויים כיום. במשך 3 שנים ניהלה הקבוצה דיון כן בסוגיות היסוד הנוגעות לסכסוך הישראלי-פלסטיני והמשפיעות על עתיד חברה והמדינה.

משתתפים מרכזיים במבשרת היו בין מובילי תנועת השלום "שתי מדינות, מולדת אחת".

חברי הקבוצה מעוניינים לצאת מהבועה החברתית והפוליטית, אליה כל אחד משתייך, ולנהל דיון המכיל  בתוכו מגוון השקפות ועמדות. הקבוצה התכנסה אחת לשלושה שבועות לסדרת מפגשים, שכל אחד מהם ארך כחצי יום ויצאו לסיורי שטח שנגעו לנקודות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. נקודת המוצא הייתה אמונת כל המשתתפים בקבוצה כי יש צורך לחשוב מחדש ובצורה אחרת על הסכסוך ועתיד המדינה. בדרכם הנחו אותם עקרונות השיתוף, הכבוד ההדדי וההקשבה.