מעגלי עבודה

מאז 2012, שחרית יצרה פלטפורמות שאפשרו מרחב פעולה עבור קבוצות עבודה רבות. קבוצות המייצגות מגזרים בחברה הישראלית, בעיות קריטיות בבניית מחנה משותף בין קבוצות מובחנות בחברה. קבוצות אלה אפשרו לשחרית להרחיב את מרחב העבודה שלה במידה רבה ולייצר הון חברתי המקדם את מטרתנו.