מעגלי קהילות

מאז 2012, שחרית יצרה פלטפורמות שמאפשרות מרחב פעולה עבור קהילות וקבוצות עבודה רבות. קבוצות אלה מייצגות את המגזרים המגוונים בחברה הישראלית, ודנות בבעיות הקריטיות בבניית מחנה משותף בין קבוצות מובחנות בחברה. מעגלי העבודה של שחרית מרחיבים מרחב העבודה שלה במידה רבה ומסייעים ליצור הון חברתי המקדם את מטרתנו.

סחריה | سحرية – טוב משותף בחברה הערבית

השבטיות בחברה הערבית היא אתגר משמעותי בדרך לקידום טוב משותף בין כל חלקי החברה. לכך נדרשים מנהיגים אמיצים שמכירים את האתגרים הללו, שלא מפחדים להישיר אליהם מבט ונכונים להתמודד עמם בתוך הקהילות שלהם. מנהלי הפעילות של סחריה  פועלים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל לקידום הרעיונות של שחרית, תוך יציאה מאזורי הנוחות ומפגש אמיץ על מנת ליצור שותפות חברתית חדשה, הן בתוך החברה הערבית והן בינה לבין החברה היהודית.

ביישובים הערביים צומח דור חדש המעוניין לשנות את דפוס המנהיגות הקיים ושואף למנהיגות חדשה. תוכנית "ארכאן" למנהיגות בחברה הערבית מגבשת קבוצה של מנהיגות ומנהיגים צעירים, מסוג חדש החושב אחרת, מתאים את עצמו לשינויים והחידושים שהתחוללו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית והערבית, ומסוגל לנהל דיאלוג הן בתוך מרכיבי החברה הערבית אך גם עם מרכיבי החברה היהודית.

החרדים בישראל היא קבוצה משפיעה בכל היבטי החיים – חברתי, תרבותי, כלכלי, פוליטי. החזון של שחרית הוא לראות כמה שיותר חברים וחברות מהקהילה החרדית לוקחים חלק משמעותי בפוליטיקה ובהנהגה בישראל, באופן שיתופי ושוויוני. לכך אנחנו חותרים באמצעות קיום קבוצות המעודדות מנהיגות חרדית בקרב אנשים המחזיקים בתפיסות של טוב משותף, ופיתוח שפה משותפת שיודעת להגיע למגזר החרדי כולו.

הציונות הדתית היא קבוצה שמשקלה הסגולי בחברה הישראלית הוא משמעותי, וחבריה וחברותיה תופסים מקום מרכזי בהוויה ובמנהיגות בישראל. בתוכנית "ערבים זה לזה" מעצבי דעת קהל ומובילים חברתיים מתוך הציונות הדתית מפתחים יחד שפה משותפת, במטרה ליצור לכידות חברתית וערבות הדדית לאומית. זאת בהתייחס לאתגרי הזמן, ולעובדה שהציונות הדתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בהוויה הישראלית ומנהיגותה.

מעבר לדמיון הליברלי הוא פורום למחשבה פוליטית, שעוסק באתגר החיים המשותפים ומבקש לבחון את הפוליטיקה והסוציולוגיה בישראל, מעבר לדמיון הליברלי והשמרני. הפורום הוקם בשנת 2021 בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים ומקיים ארבעה מפגשים בשנה בסוגיות אקטואליות שונות, הנעות על הציר שבין התיאורטי לפוליטי.

המסורתיים הם "השבט החמישי" בישראל, זה שקולו  פחות נשמע אף  שכ-40% מהישראלים מגדירים עצמם מסורתיים. למסורתיות יש תפקיד חשוב בכינונה של חברה מתונה ומכילה, ברוח היהדות שאנו  מאמינים בה, כזו הפועלת לקירוב לבבות וקירוב בין קהילות. הרשת המסורתית היא קבוצה של 120 יזמים חברתיים הפועלים להפיכת הקול המסורתי למרכזי בהוויה הישראלית.