מאז 2012, שחרית יצרה פלטפורמות שמאפשרות מרחב פעולה עבור קהילות וקבוצות עבודה רבות. קבוצות אלה מייצגות את המגזרים המגוונים בחברה הישראלית, ודנות בבעיות הקריטיות בבניית מחנה משותף בין קבוצות מובחנות בחברה. מעגלי העבודה של שחרית מרחיבים את מרחב העבודה שלנו במידה רבה, ומסייעים ליצור הון חברתי המקדם את מטרתנו.

ארכאן | أركان – מנהיגות ערבית

ביישובים הערביים צומח דור חדש המעוניין לשנות את דפוס המנהיגות הקיים ושואף למנהיגות חדשה. תוכנית "ארכאן" למנהיגות בחברה הערבית מגבשת קבוצה של מנהיגות ומנהיגים צעירים, מסוג חדש החושב אחרת, מתאים את עצמו לשינויים והחידושים שהתחוללו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית והערבית, ומסוגל לנהל דיאלוג הן בתוך מרכיבי החברה הערבית אך גם עם מרכיבי החברה היהודית.

הציונות הדתית היא קבוצה שמשקלה הסגולי בחברה הישראלית הוא משמעותי, וחבריה וחברותיה תופסים מקום מרכזי בהוויה ובמנהיגות בישראל. בתוכנית "ערבים זה לזה" מעצבי דעת קהל ומובילים חברתיים מתוך הציונות הדתית מפתחים יחד שפה משותפת, במטרה ליצור לכידות חברתית וערבות הדדית לאומית. זאת בהתייחס לאתגרי הזמן, ולעובדה שהציונות הדתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בהוויה הישראלית ומנהיגותה.

המסורתיים הם "השבט החמישי" בישראל, זה שקולו  פחות נשמע אף  שכ-40% מהישראלים מגדירים עצמם מסורתיים. למסורתיות יש תפקיד חשוב בכינונה של חברה מתונה ומכילה, ברוח היהדות שאנו  מאמינים בה, כזו הפועלת לקירוב לבבות וקירוב בין קהילות. הרשת המסורתית היא קבוצה של 120 יזמים חברתיים הפועלים להפיכת הקול המסורתי למרכזי בהוויה הישראלית.

החרדים בישראל היא קבוצה משפיעה בכל היבטי החיים – חברתי, תרבותי, כלכלי, פוליטי. החזון של שחרית הוא לראות כמה שיותר חברים וחברות מהקהילה החרדית לוקחים חלק משמעותי בפוליטיקה ובהנהגה בישראל, באופן שיתופי ושוויוני. לכך אנחנו חותרים באמצעות קיום קבוצות המעודדות מנהיגות חרדית בקרב אנשים המחזיקים בתפיסות של טוב משותף, ופיתוח שפה משותפת שיודעת להגיע למגזר החרדי כולו.

תוכניות נוספות בתחום הרעיונית-מעשי

התקשורת בישראל היא שחקן מרכזי ביחסים בין הקהילות בישראל. היא מתווכת ומעצבת תהליכים ודעת קהל, משקפת תהליכים חברתיים, ולעיתים  אף מהווה חלק  מהם. מכון שחרית השיק בשנת תשפ"ב (2021–2022) את תכנית 'תקשורת לטוב משותף' – תכנית לאנשי תקשורת, מו"לים, עורכים ועיתונאים מובילי דעת קהל מהקהילות השונות ומכלל גופי התקשורת הפועלים בישראל, במטרה לייצר מרחב מפגש מחוץ לגבולות הטוויטר, ללא הגבלת תווים, נטול מדד לייקים ומתוך אמונה שלעשייה העיתונאית יש השפעה עצומה על עיצוב החברה הישראלית.

הוויכוחים וחוסר הסכמה שמאפיינים את החברה הישראלית בתקופה האחרונה משפיעים על כולנו. אולם, אנו מאמינים כי דווקא מצב הדברים הזה יכול להוות הזדמנות אמיתית לשיח חברתי שהגיע זמנו. תוכנית כיטוב יוצאת מתוך נקודת הנחה כי הדרך היחידה להיחלץ ממלחמת התרבות המקוטבת היא להתמודד ברצינות ובכנות עם האתגר של החיים המשותפים – תוך שיח ודיאלוג בין חוויות החיים ותפיסות העולם השונות. התוכנית מפגישה פורצות ופורצי דרך מכל תחומי החשיבה והעשייה, שכבר הבינו שתמונת ניצחון של צד אחד היא מתכון לאסון, ומרגישים כי הדיון והמענה לשאלת החיים המשותפים בישראל זקוקים להעמקה, גיוון וחשיבה מחודשת.

מעבר לדמיון הליברלי הוא פורום למחשבה פוליטית, שעוסק באתגר החיים המשותפים ומבקש לבחון את הפוליטיקה והסוציולוגיה בישראל, מעבר לדמיון הליברלי והשמרני. הפורום הוקם בשנת 2021 בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים ומקיים ארבעה מפגשים בשנה בסוגיות אקטואליות שונות, הנעות על הציר שבין התיאורטי לפוליטי.