מרכז החיים המשותפים – בשיתוף מכון ון ליר

השאלה כיצד לחיות יחד עם מי ששונים מאיתנו באופן עמוק היא אולי השאלה הפוליטית הבוערת ביותר בישראל בראשית המאה העשרים ואחת, ואתגר הטורד רבות מן הדמוקרטיות בנות זמננו. כיום אולי יותר מבעבר אנחנו מבינים שיש צורך ליצור כלים חדשים להתמודדות עם המגוון העמוק המאפיין ומאתגר את החברה שלנו. 

בשנים האחרונות למדנו, שהכלים שחשבנו שיכולים לסייע בידינו להתמודד עם ההטרוגניות של החברה הישראלית, כמו ליברליזם (והדגש שהוא שם על האינדיבידואל), סובלנות (ומחיקת מחיצות בין קבוצות שונות), וקוסמופוליטיות (והאמונה בערכים אוניברסליים) – התבררו כחלק מהבעיה עצמה. לא ניתן להתייחס לערכים הללו כבסיס להשגת קונצנזוס, משום שהם עצמם נמצאים בליבה של המחלוקת החברתית, ומאיימים – בצורתם הנוכחית – על חלקים משמעותיים מהחברה שעבורם שייכות קהילתית, הצבת גבולות ערכיים, ומחויבויות פרטיקולריסטיות, דתיות ולאומיות, מעניקים משמעות לחייהם.

לפיכך דרושה מחשבה חדשה ואופני פעולה חדשים, שיסייעו לחברה הישראלית להתמודד טוב יותר עם אתגרי החיים המשותפים הניצבים בפניה למען יצירת טוב משותף. הכרה במגוון העמוק מחייבת דו-שיח קשוב עם קבוצות שונות בחברה הישראלית משלב פיתוח הרעיונות ועד ליישומו בעולם.

תחום "אתגר החיים המשותפים" לוקח על עצמו להתמודד עם משימה זו תוך התבוננות "מעבר לדמיון הליברלי" באפיקים שונים. בשיתוף פעולה עם פרופ' ניסים מזרחי ומכון ון ליר, מבקש התחום להתמודד עם השבר המחקרי והפוליטי – ולמסגר מחדש את הזיקה בין רעיונות עומק לבין העולם החברתי.

לקריאה בהרחבה על אתגר החיים המשותפים באתר מכון ון ליר לחצו כאן >>

במסגרת התחום מתקיימים מספר פרויקטים:

"קולות שונים, חזונות שונים: מרחיבים את דמיון השלום"

פרויקט זה מבקש ליצור מרחב רעיוני חלופי לשיח השלום הישראלי המוכר, שרבות מהקבוצות הלא ליברליות בחברה בישראל (מזרחים-מסורתיים, דתיים-לאומיים, חרדים) מתנגדות לו. הפרויקט מבקש לתת במה לקולות העולים מן הקבוצות הללו ולקיים דיון מחודש במשמעותו ובפשרו של המושג "שלום" ובחזונות אלטרנטיביים של שלום. זאת מתוך תקווה כי המרחב הרעיוני שייווצר יעודד חיפוש אחר אפיקים חדשים – מכילים ואפקטיביים יותר – לחשיבה ולפעולה. בחודש מרץ 2019 נערך במכון ון ליר כנס ראשון בנושא, ובו נפגשו פעילי "שלום אלטרנטיבי", וכן הוצגו תוצאות ראשוניות מתוך סקר דעת קהל שהתקיים במסגרת הפרויקט ושצפוי לראות אור בשורה של מחקרים.

לקריאה בהרחבה באתר מכון ון ליר לחצו כאן >>

"הכלכלה הפוליטית של הפופוליזם העכשווי"

קבוצה העוסקת באופן אמפטי בתופעה הפופוליסטית במישור הנורמטיבי והקונספטואלי. עליית הפופוליזם החברתי, על צורותיו המגוונות והסותרות (ניצחון טראמפ והקמפיין של סנדרס, הברקזיט, שקיעת המפלגות המסורתיות באירופה ועלייתן של מפלגות פופוליסטיות חדשות…), מציפה שאלות רבות אודות הסיבות להופעתו ולתמיכה העממית בו. על הרקע הזה, מבקשת קבוצת המחקר לאתגר את השיח הפוליטי והכלכלי-חברתי הרווח, ברמה הפוליטית והמחקרית. 

לקריאה בהרחבה באתר מכון ון ליר לחצו כאן >>

פרויקטים נוספים שעתידים להיפתח בקרוב:

גזע וגזענות

בשנה הקרובה תפתח קבוצת מחקר, של חוקרים ואקטיביסטים העוסקים בקבוצה האתיופית, ובוחנים את כניסתו והתאמתו של שיח הגזע האמריקאי לאקטיביזם האתיופי.

חינוך לסובלנות

פרויקט שיעסוק באופן שבו מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית יכולה להתאים עצמה למגוון העמוק הקיים בתוכה, ולאו דווקא דרך ההנחות הליברליות.