לא איש דברים, או מה הציפייה שלנו מהמנהיגים

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר ישראל היום | 18 בינואר 2024