רעיונות

רעיונות

שחרית

מכון שחרית הוא מכון חשיבה ועשייה הפועל ליצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית באמצעות פוליטיקה של טוב משותף. פעילות המכון מתקיימת במספר ערוצים מקבילים – מסגור שיח מחדש של סדר היום החברתי פוליטי; פיתוח מנהיגות חברתית ופוליטית בתוך ובין הקהילות השונות בישראל ופעילות שטח במישור המקומי והארצי. בין היתר, מוביל מכון שחרית את תכנית ה-120 לעתודה פוליטית, מיזם התארגנות קהילתית בפריסה ארצית.

מקומי

מקומי

הרשמה לעדכונים