רעיונות

קהילות פוליטיות

שחרית

שחרית היא מכון חשיבה ועשייה, שקורא תיגר על הדיכוטומיות המיושנות בין ימין לשמאל, בין יהודים לערבים, בין חרדים, דתיים וחילונים, ומטרתו ליצור שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית למען עתידנו המשותף. 

קהילות פוליטיות

קהילות פוליטיות

אודות

מכון שחרית לפוליטיקה חדשה הוקם בשנת 2009 והחל את עבודת השטח בשנת 2011 לאחר שנתיים של עבודת חשיבה של הצוות המייסד. אנחנו מבקשים ליצור תשתית רעיונית מרעננת לפוליטיקה בישראל. פוליטיקה חדשה, אשר מערערת על הדיכוטומיות המיושנות וקוראת תיגר על הנחות יסוד בחשיבה הפוליטית שלנו אשר אינן מתאימות עוד לעת הנוכחית. מטרתנו לבנות מכנה משותף בין כלל הקבוצות בתרבות הישראלית ליצירת עתיד מקיים המאפשר שגשוג לכל.


הרשמה לעדכונים