רעיונות

רעיונות

שחרית

"שחרית" הוא מכון חשיבה ועשייה, שקורא תיגר על הדיכוטומיות המיושנות בין ימין לשמאל, בין יהודים לערבים, בין חרדים, דתיים וחילונים, ומטרתו ליצור שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית למען עתידנו המשותף. 

מקומי

מקומי

הרשמה לעדכונים