שחרית בתקשורת

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר ישראל היום | 18 בינואר 2024

פרופ' ניסים מזרחי בראיון למוסף כלכליסט | 28 בדצמבר 2023

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר ישראל היום | 20 בדצמבר 2023

סורפל עלמו, מארגן קהילתי בשחרית, בטור לאתר הארץ | 13 בדצמבר 2023

ד"ר יפה גיסר, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" במכון שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 31 ביולי 2023

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 22 בנובמבר 2023

הרב אייל ורד, מקבוצת "ערבים זה לזה של שחרית", בטור לאתר מקור ראשון | 23 באוגוסט 2023

ד"ר יפה גיסר, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" במכון שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 31 ביולי 2023

ד"ר שי טנגר, חוקר במכון שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 27 ביולי 2023