קבוצות עבר

לאורך השנים פעלו במסגרת שחרית, ובשיתוף עם ארגונים נוספים, קבוצות ומעגלי קהילות בתחומים מגוונים הקשורים בסדר היום הציבורי בחברה הישראלית. מעגלים אלה הביאו לגיבוש תנועות חברתיות, כנסים, מסמכים וניירות עמדה בהם פורטו מסקנות העבודה והם משמשים אותנו לצרכי מחקר ולימוד.

קבוצות עבר של שחרית

חוג מבשרת

חוג מבשרת היה קבוצת אזרחים ישראלים בעלי השקפות פוליטיות שונות וזהויות מגוונות, שהמשותף ביניהם היה חוסר המוכנות להשלים עם המבוי הסתום הפוליטי שבו אנו מצויים כיום. במשך שלוש שנים ניהלה הקבוצה דיון כן וסיורי שטח בסוגיות היסוד הנוגעות לסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודות מבט שונות.

מסורת וזכויות אדם

קבוצת מסורת וזכויות אדם הורכבה מפעילות ופעילים חילוניים וחרדים, אשר השתתפו בסדרת מפגשים לטובת יצירת בסיס משותף שבו אפשר לדבר על זכויות אדם וזכויות הפרט מבלי שהדבר ייתפס כהתקפה על הדת, וההפך.

תור הזהב

קבוצת תור הזהב פועלת לשינוי חברתי ברוח ערכי הציונות המזרחית-מסורתית. מטרת הקבוצה  היא הטמעת ערכי הציונות המזרחית-מסורתית בתוך מוקדי הכוח הישראליים: בתקשורת, באקדמיה, במשפט ובמערכת החינוך. פעילות הקבוצה עברה לתנועת הרשת המסורתית

הבריגדה התרבותית

הבריגדה התרבותית היא קבוצת צעירים דוברי רוסית מבית דור 1.5 אשר פועלים להפוך את התרבות והסיפור של יוצאי ברית המועצות לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. שאיפת חברי וחברות הקבוצה היא לחבר בין הזהות והמטען התרבותי שהביאו מארצות המוצא לבין החיים התרבותיים החדשים שבנו בישראל. עם הקמת תנועת לובי המיליון, עבר כובד המשקל של הפעילות אליה. 

סחריה | سحرية – טוב משותף בחברה הערבית

השבטיות בחברה הערבית היא אתגר משמעותי בדרך לקידום טוב משותף בין כל חלקי החברה. לכך נדרשים מנהיגים אמיצים שמכירים את האתגרים הללו, שלא מפחדים להישיר אליהם מבט ונכונים להתמודד עמם בתוך הקהילות שלהם. סחריה פעלה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל לקידום הרעיונות של שחרית, תוך יציאה מאזורי הנוחות ומפגש אמיץ על מנת ליצור שותפות חברתית חדשה, הן בתוך החברה הערבית והן בינה לבין החברה היהודית. לימים, המתזגה תוכנית זו לתוכנית "ארכאן".