פרויקט "עמיתי שחרית" יוצא לדרך

תשתית רעיונות לפוליטיקה של טוב משותף – מתחילה כאן!
בימים אלו יוצא לדרך פרוייקט "עמיתי שחרית"- המבקש לייצר תשתית רעיונית לשיח ציבורי על טוב משותף.
העמיתות והעמיתים החדשים יצטרפו למסע השחריתי ליצירת אלטרנטיבה רעיונית ומעשית לסוגיות בוערות על סדר היום בחברה הישראלית.
כל אחד ואחת מן העמיתות בתכנית, מביאה איתה עולם משמעות ותוכן. יהודים, ערבים, מזרחים, אשכנזים, דתיים, חרדים וחילונים; מן הימין, מרכז ושמאל… ההתכנסות החשובה הזאת לא נעשית על הנייר, היא הכלי המרכזי בעשייה שלנו. אנו מאמינים שדווקא הנכחה של יחסי הכוח, חוסר ההסכמות והאינטרסים השונים, יאפשרו למסגר מחדש תפיסה של טוב משותף שמכיל את המגוון, השונות, ההבחנות; ועם זאת מאפשר לייצר מרחב ציבורי משותף. מרחב שלא מבקש מאף אחד להשאיר את הזהות בבית.