משפחת העמים: מתי לאומיות הופכת לגזענות?

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 22 בנובמבר 2023