"מה התכלית" או "מי אשם"?

הרב אילעאי עופרן, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" של שחרית, בטור לאתר ישראל היום | 20 בדצמבר 2023