מאמר מאת ד"ר עופר סיטבון, מקור ראשון

מאמר מאת ד"ר עופר סיטבון, עמית בכיר בשחרית, על המריטוקרטיה. פורסם במוסף השבת של מקור ראשון ב־30.10.2020 ובאתר מקור ראשון ב־1.11.2020.