מאמר דעה מאת ד"ר שלמה פישר, זמן ישראל

מאמר דעה מאת ד"ר שלמה פישר, עמית במכון שחרית, תחת הכותרת "רודנות העובדות". פורסם באתר זמן ישראל ב־3.1.2021.