מדריך לארגון קהילתי_דיגיטל (1)

 

החל מקיץ 2015 מקדם מכון שחרית התארגנות קהילתית (Community Organizing) של תושבים במספר ערים בישראל – אשדוד, ירושלים, טירת כרמל ורחובות. ההתארגנות הקהילתית מתבססת על מודל שפותח ומיושם בארה"ב בעיקר ע"י הקרן לאזורים תעשייתים (IAF) מטרות ההתארגנות הקהילתית היא להניע שיח משותף של תושבים ממגוון הקהילות בעיר או ביישוב, בניית מערכות יחסים מגשרות המהוות בסיס לפעולה משותפת וקידום נושאים החשובים לליבם. התארגנות קהילתית ומציאת מכנה משותף מדגימה, הלכה למעשה, פוליטיקה של "טוב משותף" ברמה המקומית.

במסגרת הפרויקט, שנערך בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית מקומיים, גויסו מארגן או מארגנת קהילתיים בכל עיר, המקדמים מהלך של בניית כוח אזרחי-עירוני חדש וחוצה מגזרים, שמוביל מאבקים ויוזמות בנושאים ציבוריים המעסיקים את התושבים. עבודת המארגנים הקהילתיים כוללת מאות מפגשי אחד-על-אחד עם תושבי העיר ופעילים חברתיים מקומיים, זיהוי מנהיגות מקומית שמובילה את מיפוי צרכי התושבים, מגדירה מאבקים המקדמים את הטוב המשותף בין הקהילות, ומובילה לניצחון עבור כל תושבי העיר או היישוב

מטרתו של המדריך הזה הוא לתאר את תהליך ההבניה והפיתוח של התארגנות קהילתית בישראל, תוך הכרת הרקע, העקרונות, הכלים ומידת התאמתם לזירה המקומית ישראלית.