You are currently viewing כיטוב – תוכנית רעיונית-מעשית לטוב משותף

כיטוב – תוכנית רעיונית-מעשית לטוב משותף

כיטוב: תוכנית חדשה לזמנים חדשים, בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים

הוויכוחים וחוסר הסכמה שמאפיינים את החברה הישראלית בתקופה האחרונה משפיעים על כולנו. אולם, אנו מאמינים כי דווקא מצב הדברים הזה יכול להוות הזדמנות אמיתית לשיח חברתי שהגיע זמנו.

תוכנית כיטוב יוצאת מתוך נקודת הנחה כי הדרך היחידה להיחלץ ממלחמת התרבות המקטבת היא להתמודד ברצינות ובכנות עם האתגר של החיים המשותפים – תוך שיח ודיאלוג בין חוויות החיים ותפיסות העולם השונות.

התוכנית מפגישה פורצות ופורצי דרך מכל תחומי החשיבה והעשייה, שכבר הבינו שתמונת ניצחון של צד אחד היא מתכון לאסון, ומרגישים כי הדיון והמענה לשאלת החיים המשותפים בישראל זקוקים להעמקה, גיוון וחשיבה מחודשת.

ב-7 באוקטובר 2023 נטרפו הקלפים ונטרפו החיים. ברגע אחד ושחור במיוחד הפכנו מחברה מקוטבת לחברה הלומת צער וכאב, מחברה שבה כל צד ידע שהוא צודק לחברה שהאדמה רועדת לה מתחת לרגליים וכל מה שהיה בטוח מאיים להישבר.

ובכל זאת, ואולי דווקא בגלל זאת, יצאנו לדרך. אספנו את עצמנו, יהודים, מוסלמים, חרדים, חילונים, ימנים ושמאלנים. התרגשנו, גיששנו, חששנו. בדבר אחד היינו בטוחים. חייבים, חייבים להיפגש, וחייבים לעשות את זה עכשיו. וכך יצא לדרך מחזור א' של התכונית. 

מובילי התוכנית: 

  • ד"ר אילון שוורץ, ראש מכון שחרית.
  • ד"ר מירב סדי נקר, סוציולוגית וסופרת. מרצה בתחומי סוציולוגיה, חברה ישראלית וחינוך. 
  • ד"ר אדם צחי, עמית מכון שחרית. מרצה לקולנוע. 

מחזור א'

מחזור א' של התוכנית יצא לדרך ב-12.11.2023, במפגש משותף במכון ון ליר בירושלים. 

משתתפי ומשתתפות מחזור א':

תמונות ממפגש הפתיחה: