חייבים לעצב את שפת האמצע, שמי שלא ילמד אותה לא יהיה חלק מהשיח

ד"ר יפה גיסר, ראש תוכנית "ערבים זה לזה" במכון שחרית, בטור לאתר מקור ראשון | 31 ביולי 2023