ועד מנהל

לילה מרגלית

חנה פנחסי

ליאת מלכה

ברי רוזנברג

סוהא מרעי

גילי רעי

יובי תשומה כץ

ירון רוזנטל

אריאל פיקאר

תמי קצביאן

סגירת תפריט