ומשכורת בסיס לכל? ערב בנושא רעיון ה-Basic Income

ומשכורת בסיס לכל? ערב בנושא רעיון הBasic Income בישראל ובעולם 

המפגש ייערך ביום שני ה-4 באפריל 2016, בשעה 19:30 בבית שחרית, בית הלל 7, תל-אביב.

בשנים האחרונות אנו עדים להופעתה של תנועה גלובלית הקוראת למימושו של רעיון ותיק – משכורת בסיס לכל (universal basic income). על-פי הרעיון, הזוכה לתומכים מימין ומשמאל, כל אזרח יהיה זכאי לתשלום חודשי קבוע מהמדינה, בלא התניות כלשהן. פריחתו המחודשת של הרעיון אינה מפתיעה: ההתייעלות הכלכלית המתמשכת שמייצרת הגלובליזציה והחדשנות הטכנולוגית שמביאה עימה מהפיכת המידע מובילות – ועוד צפויות להוביל – לאובדן של מיליוני משרות. בשל כך, כמו גם בשל גורמים חברתיים וכלכליים נוספים, יכולתם של יותר ויותר אנשים להסתמך על הכנסה מעבודה כבסיס בלעדי למחיה ולקיום בכבוד הולכת ונפגעת. אין פלא אפוא שהרעיון לנתק במידת מה בין עבודה והכנסה באמצעות חלוקת כסף באופן בלתי-מותנה קונה לו תומכים רבים, ומספר גדל והולך של מדינות בוחנות בשנים האחרונות את האפשרות לשלם לאזרחיהן משכורת בסיסית.

מכון שחרית פרסם לאחרונה נייר עמדה בנושא המבקש להעלות לדיון ציבורי את האפשרות להנהיג משכורת בסיס לכל גם בישראל.  דיון זה מעורר שאלות רבות:

  • האם וכיצד ניתן לממן משכורת בסיס לכל בישראל?
  • האם משכורת בסיס לכל מתאימה לחברה מגוונת כמו ישראל?
  • כיצד היא צפויה להשפיע על עולם העבודה?
  • מה תהיינה התוצאות החברתיות של משכורת בסיס לכל?
  • מה ההשלכות של משכורת בסיס לכל על עתידה של מדינת הרווחה?
  • האם ראוי להתנות משכורת בסיס בפעילות לטובת הקהילה?

מנחה: נטע אחיטוב, "הארץ"

פתיחה: ד"ר אילון שוורץ, מנכ"ל שחרית

הצגת נייר העמדה של שחרית: ד"ר ליה אטינגר וד"ר עופר סיטבון, ראשי התחום הכלכלי-חברתי, שחרית.

מגיבה: ח"כ שלי יחימוביץ, המחנה הציוני

בתום האירוע יתקיים דיון פתוח עם הקהל.

הכניסה חופשית.

 

basic salary_FINAL