המחלקה הרעיונית – רקע

כל פעולה מקורה ברעיון. רעיונות מולידים שפה, שבתורה בוראת מציאות. כדי להניח יסודות לפעולה שתכליתה שינוי המציאות יש לבסס אותה קודם לכל ברעיון. הרעיון ישנה את השיח והתפיסות הקיימות, את ההנחות הבסיסיות ואת דרך הפעולה.

כל חברה זקוקה לתשתית רעיונית משותפת, קל וחומר כזו המורכבת ממגזרים שונים ואוכלוסיות מגוונות. מכון שחרית פועל על מנת ליצור ברית חברתית חדשה, חוצת מגזרים, כחלופה לדיכוטומיות המוכרות שעל פיהן נוטה להתחלק החברה הישראלית באופן מסורתי. התחום הרעיוני בשחרית הוא זה שמבקש לייצר את הבסיס המחודש שעליו תיבנה הברית הזו.

המחלקה הרעיונית מבקשת לשלב את כל עולמות התוכן הקיימים בחברה הישראלית לכדי פסיפס שלם אחד, אשר מחד אינו מאלץ אף אחד מהעולמות הללו להתחבא ומאידך מייצר מרחב חדש משותף המכיל את המגוון, השונות והמורכבות, ועם זאת כולם מרגישים בו בנוח.

זאת אנו עושים באמצעות פיתוח של מפגשים, התכנסויות ותוכניות אשר מתעמתות עם חוסר ההסכמות, האינטרסים השונים ויחסי הכוח בחברה, מניחות אותם על השולחן ללא כחל וסרק ומוציאות מתוך הדיונים הללו רעיון חדש ומשותף. שאיפתנו היא שרעיונות אלה לא יישארו על הנייר, אלא ישמשו כלי מרכזי בעשייה שלנו.

מעבר לדמיון הליברלי שחרית

פעילות המחלקה הרעיונית

כיטוב – תוכנית חדשה לזמנים חדשים

תוכנית כיטוב מבקשת לאתר פורצי ופורצות דרך שיודעים לשלב הגות ומעשה, ושמבינים שהקיטוב הפנימי הוא האיום המרכזי והקונקרטי שמולו ניצבת ישראל. משתתפי ומשתפות התוכנית מרכיבים קבוצה הטרוגנית אשר מייצגת את כלל הזהויות ואת כלל העמדות כלפי שאלות הליבה עימן מתמודדת החברה בישראל.

אין מדובר בקבוצת דיאלוג, אלא בתוכנית רעיונית ומבוססת המציעה אבני דרך מהותיות ומפת דרכים חדשה על מנת להתמודד עם שאלת החיים ביחד. הלמידה המשותפת בתכנית מבקשת לאפשר ללומדים לשהות יחד בהבנה עמוקה של עמדות מנוגדות. היא מתבססת על ההנחה כי הפוליטיקה היחידה היכולה לאפשר חיים משותפים במגוון עמוק כמו בישראל, היא פוליטיקה של יחסים בין בני אדם. פוליטיקה כזו מחייבת יציאה מאיזורי הנוחות ומתחושת צדקת הדרך המחנאית ורצון להתחבר לעולמות של אחרים, גם שהמחלוקת נראית קשה מנשוא. הקבוצה עצמה, על עולמות התוכן המגוונים של חבריה היא הקרקע המרכזית עליה מתבססת הלמידה.  בצד  העיון והשיח, אנו מבקשים לשרטט אופק של עשיה, פרקטיקה ויישום לכל אחת ואחד.

פורום מעבר לדמיון הליברלי

פורום מעבר לדמיון הליברלי הוא קהילה רעיונית העוסקת באתגר החיים המשותפים בישראל, ומבקש ת לבחון את הפוליטיקה והסוציולוגיה בישראל, מעבר לדמיון הליברלי והשמרני. הקהילה מקיימת בכל שנה ארבעה מפגשים בשנה בנושאים שונים, על הציר שבין התיאורטי לפוליטי, הן דיונים "סגורים" והן סיורים בשטח ומפגשים בלתי אמצעיים עם קהילות שונות, למטרת לימוד מעמיק ומחקר. 

מסמכי מדיניות

בעבר פעלה בשחרית תוכנית העמיתים, כחלק מהמסע השחריתי ליצירת אלטרנטיבה רעיונית ומעשית לסוגיות בוערות על סדר היום בחברה הישראלית. תוכנית זו ביקשה לטפח קולות ציבוריים שיסייעו בגיבוש שפה, בפיתוח רעיונות למדיניות ובהנחת תשתית פילוסופית-פוליטית שיכולה לעמוד בבסיס המהלך של בניית הברית החברתית החדשה. זאת באמצעות שיחה, לימוד, ליבון וכתיבה שיפרה את מחשבתם ויחשוף אותם לנקודות מבט אחרות.

התוכנית נשענה על עבודת החשיבה של צוות עמיתים בכירים מראשית המכון, כמו גם על האנשים והעבודה האינטלקטואלית והאקדמית של המכון, לצד פעילויות שטח ברמה הארצית והמקומית. אחד התוצרים המרכזיים של תוכנית העמיתים היא אסופת מאמרים ומסמכי מדיניות שנכתבו על ידם, כתולדה של מחקרים ועבודת שטח.