דת ועיר

דת ועיר
האופי הדתי והיהודי של מדינת ישראל הוא אחד הבסיסים לחיים המשותפים של אזרחי המדינה, על אף המחלוקות על משמעות אופי זה. הזיקה החזקה של רבים בציבור היהודי וכן בציבור הלא-יהודי למסורת ולשורשי דתם, מייצרת מכנה משותף רחב יחסית עליו ניתן להתבסס כשמנסים להגיע להסכמות על המרחב הציבורי המשותף.
עם זאת, סוגיות "דת ועיר" שונות במהותן מסוגיות "דת ומדינה" גם אם יש ביניהן דמיון מסוים. השוני המהותי נובע מן העובדה שעל אף שיש חוסר הסכמה עקרוני בסוגיות מסוימות ברמה הארצית, הפתרונות לחלק מהבעיות ניתנות לפתרון שונה ברמה המקומית בשל הצורך בחיים משותפים ברמת היום-יום. כך למשל, נושא השבת במרחב הציבורי עוסק במרחב הציבורי הישראלי אך בפועל, כמו שנוכחנו סביב סערת חוק המרכולים, ניתנות פשרות לביצוע ברמה המקומית ואכן בזירה זו, הייתה רוב ההתרחשות.