טוב משותף בישראל?

סדנה רעיונית לבניית אקוסיסטים

בשנים האחרונות, וביתר שאת אחרי נאום השבטים של הנשיא ריבלין,ניתן לראות בבירור מגמה חינוכית -חברתית- פוליטית שמתגבשת.

זוהי מגמה שמחבקת את השוני בין כל קבוצות החברה ומתוך כך מחפשת דרך לחבר ולבנות עתיד משותף. במקום משחק סכום אפס בין תפיסות שונות ומתחרות של החברה, קבלה של הקולות השונים אל תוך המרחב המשותף. באמפתיה רבה, לרקום עתיד הבנוי על פשרות למען ברית קולות של כולנו, והועלומות שמהם אנחנו מגיעים.

במבי שלג ז"ל קראה לזה "ברית של מתונים".

האקוסיסטם הינה סדנה יחודית מבית שחרית המיועדת לבחון אם אכן נרקמת מגמה כזאת בחברה האזרחית ואולי פוליטית, מה איפיונה ומה עתידה.

במהלך הסדנה ניסינו להבין את האתגר הרעיוני והמעשי שעומד מול כולנו, כך שהצלחנו לבחון את השאלה של עומק המשותף בין כולנו וההשלכות לשיתופי פעולה אפשריים