מכון שחרית הינו מכון חשיבה ועשייה לפוליטיקה של טוב משותף. אנו משלבים בין תשתית רעיונית רחבה, עתודה פוליטית רב-תרבותית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. פעילות המכון שואפת לקדם שותפות חברתית חדשה בין כלל הקהילות בחברה הישראלית ולבנות עתיד משותף.

פוליטיקה של טוב משותף מתחילה עם בניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב,  ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.