סקרי שחרית

 

אופקים פוליטיים – מיפוי הרוב השואף לטוב משותף

עתידה של ישראל צופן אפשרויות פוליטיות רבות יותר מכפי שנהוג לחשוב. הסטריאוטיפ הפופולרי של ארבעת השבטים שהגדיר הנשיא ריבלין רומז על מלחמת תרבות בין תפיסות עולם מתחרות שאף סותרות זו את זו ובאות לידי ביטוי גם בהזדהות פוליטית. סטריאוטיפ זה נטוע באמת בצורה חלקית בלבד.

להמשך קריאהאופקים פוליטיים – מיפוי הרוב השואף לטוב משותף

סקר החברה הערבית בישראל

ממצאי הסקר מעידים כי רבים מאזרחי ישראל הערבים שואפים להשתלב בחברה הישראלית הכללית. בנסיון להבין למה הכוונה ב"השתלבות", ניכרים הבדלי דעות בנוגע למידת ההשתלבות הרצויה ולהיקפה.

להמשך קריאהסקר החברה הערבית בישראל

סקר מזרחים ומזרחיות

הנשיא ריבלין לא מנה את הזהות המזרחית כאחת מ"ארבעת השבטים" בנאומו המפורסם, אלא העדיף לראות את זהותם השבטית הבסיסית של אזרחי ישראל היהודים כמתחלקת בין חרדיות, ציונות דתית וחילוניות. לזהות המזרחית תפקיד מרכזי בשינוי הנוף שמתחולל בחברה הישראלית

להמשך קריאהסקר מזרחים ומזרחיות

סקר החברה החרדית

כדי להעמיק את הבנתנו ביחס למגמות השרויות במחלוקת בחברה החרדית, מיפינו שבעה אבות טיפוס בחברה החרדית. זהו תיאור ראשון מסוגו של החברה החרדית בהתאם לאשכולות ערכים, במקום התיאור הרווח שמבוסס על פילוג המשיבים בהתאם לקהילות המוצא החרדיות שלהם – הליטאית, החסידית, המזרחית, וכד'.

להמשך קריאהסקר החברה החרדית