תור הזהב

תור הזהב פועלת לשינוי עומק בחברה הישראלית ברוח ערכי הציונות המזרחית-מסורתית.

הציונות המזרחית-מסורתית מביאה לקדמת הבמה תפיסת עולם ישראלית חדשה – אך עם זאת בעלת שורשים עמוקים: המקום החלוקות המוכרות לדתיים- חילוניים, שמאל- ימין ושמרנות ליברליות.

אנו מציעים זהות שיוצרת הרמוניה בין הישן והחדש, המזרח והמעברב, המסורת והמודרנה.

אנו שואפים ליצור בישראל חברה שמבוססת על ערכי האחווה והערבות ההדדית, הקהילתיות והאיכפתיות, שיוויון ההזדמנויות והתיקון החברתי. חברה שמתגאה בשורשיה היהודיים והמזרח תיכוניים ורואה בהם נכס לחיבור בינינו ועם שכנינו. חברה שבה אנשים מרקעים ומגזרים שונים מתאמצים לחיות יחד.

חברי קהילת תור הזהב מגיעים מרקעים שונים: חרדים, דתיים, חילוניים ומסורתיים שמוכיחים שאפשר לחיות יחד ולהגיע להסכמות על עתיד החברה הישראלית.

מטרתנו העיקרית היא הטמעת ערכי הציונות המזרחית-מסורתית בתוך מוקדי הכוח הישראליים: בתקשורת, באקדמיה, במשפט ובמערכת החינוך. אנו עושים זאת על ידי הסברה ברשתות החברתיות, בניית רשת וקהילה של מנהיגים חברתיים, פעילות מול מקבלי ההחלטות.

ישראל של המאה ה-21 היא חברה שונה וחדשה. כור ההיתוך ההיסטורי והאליטות הישנות סיימו את תפקידן, וכעת הגיע הזמן לפרק חדש, מתוקן יותר