המחלקה המקומית – רקע

דמוקרטיה בנויה על הרעיון לפיו אזרחים ממקומות שונים יכולים להתחבר ולבנות עתיד ביחד. הדמוקרטיה הישראלית במשבר, בין היתר, בגלל אובדן היכולת לדמיין עתיד משותף השייך לכולנו. כאשר כל אחד מושך את העגלה לכיוון אחר, ומנסה לקיים את עצמו על חשבון האחר ולא לצידו, האפשרות של חיים במשותף מתרחקת והולכת במקום להפוך למציאות.

הרמה המקומית היא קרקע נוחה יותר לפעולה ולשיתופי פעולה רחבים ועמוקים משום שהיא מבוססת על ההנחה כי הבעיות משותפות לכולם, ללא הבדלי מעמדות, דתות או מגדר. לכן, שילוב כוחות לפעולה ברמת הקהילה, השכונה או העיר אפקטיבי יותר, בעל היתכנות גבוהה יותר ויכול להוות בסיס להתארגנויות נוספות בהמשך.

הרשויות המקומיות מטפחות את האדם דרך הקשרים שלו לאחרים, דרך הקהילות שבונות את חייו ודרך הזיקה לקהילות אחרות, כדי לבנות מקום שבאמת טוב לכולם ולכולן לחיות בו. ברשות המקומית נקבעים הדברים שמרכיבים את היום-יום של כולנו – הדרך לבית הספר ולעבודה, הגינות הציבוריות, הפעילות הקהילתית, מוסדות החינוך, התרבות, הדת, כלכלה ומסחר מקומי ועוד.

התארגנות קהילתית

התארגנות קהילתית היא תהליך בו אנשים החיים בשכנות או בסמוך מתאגדים יחד לטובת אינטרס משותף. ההתארגנות הקהילתית מניחה כי שינוי חברתי הוא תולדה של מאבק או התמודדות מתמדת על מנת לייצר כוח קולקטיבי המורכב מפרטים שבנפרד כוחם הוא קטן יותר. מטרתה המרכזית של התארגנות קהילתית היא ביסוס כוח כזה כמייצג את הקהילה ומאפשר לה להשפיע על קבלת ההחלטות בנוגע אליה, במגוון נושאים ולאורך זמן. לצורך בניית הכוח נפגשים מנהיגים מקומיים עם מארגנים קהילתיים ומקדמים קואליציות ושיתופי פעולה ואף פיתוח של מנהיגים קהילתיים חדשים.

המארגנים הקהילתיים בונים קבוצות פעולה שבסיסן הוא דמוקרטי והן פתוחות ונגישות לכל חברי וחברות הקהילה, ועוסקות על פי רוב בנושא בוער ספציפי (או מספר נושאים). בדרך זו שואפת ההתארגנות להעצים את חברי וחברות הקהילה ולבנות בסיס הסכמות רחב ומבוסס יחסים.

החל מקיץ 2015 מקדם מכון שחרית התארגנות קהילתית (Community Organizing) של תושבים בערים ויישובים שונים בישראל, כפרקטיקה לקידום טוב משותף ברמה המקומית. ההתארגנות הקהילתית מתבססת על מודל שפותח ומיושם בארה"ב ומטרותיה הנעת שיח משותף של תושבים ממגוון הקהילות בעיר או ביישוב; בניית מערכות יחסים מגשרות המהוות בסיס לפעולה משותפת; וקידום נושאים החשובים לליבם. התארגנות קהילתית ומציאת מכנה משותף מדגימה, הלכה למעשה, פוליטיקה של "טוב משותף" ברמה המקומית.

תוכנית להכשרת מארגנים קהילתיים

שחרית עוסקת גם בהכשרת מארגנים קהילתיים. בתוכנית עשירה ואיכותית הנמשכת  כ-18 חודשים, מקבלים פעילים מכל רחבי הארץ הללו כלים משמעותיים, ידע ומתודולוגיה לארגון קהילתי בעירם – ממיפוי נושאים ועד שינוי המדיניות. כלים אלה הם בסופו של יום לא המטרה אלא האמצעי כדי להגשים אותה. המארגנים הקהילתיים מחברים, באמצעות הכלים שלמדו, בין הקבוצות השונות בעירם על מנת לאחד כוחות ולפעול כקהילה אחת, מגוונת  ומאוחדת.

הכלים הנרכשים בהכשרה המקיפה מסייעים למארגנים הקהילתיים של שחרית בסוף הדרך לבנות כוח אזרחי שמקדם טוב משותף ברמה המקומית ובכלל. בהכשרה לומדים המארגנים כיצד להניע קבוצת אנשים לפעולה, איך הופכים חבורת תושבים ותושבות מגוונת לכוח משנה מציאות ובאופן כללי כיצד גורמים ליישוב או לעיר שלי להיראות טוב יותר – הקמת גנים ייחודיים, טיפול בתשתיות, מניעת הרס של הטבע, הוזלת שירותים נדרשים, סיוע למשפחות נתמכות מול גורמי הרווחה, אירועים לנוער, מעגלי נשים ועוד.

בנוסף, כל ישוב מקבל ליווי צמוד ופרטני של מארגן קהילתי לאורך כל תקופת ההכשרה.

דברו איתנו

אנחנו במחלקה המקומית של שחרית תמיד מחפשים אפשרויות להרחיב את מעגלי המנהיגים והמנהיגות המקומיים, לקשור שיתופי פעולה עם קהילות מקומיות ולהגדיל את מרחב ההשפעה שלהן. בכל רעיון, שאלה, יוזמה או הצעה מוזמנים ומוזמנות ליצור קשר עם ניר זוארץ, מנהל המחלקה המקומית של שחרית.

ניר זוארץ

נייד: 052-3715935 

דוא"ל: [email protected]

תורת ההתארגנות - מדריך לארגון קהילתי

אחד התוצרים של פעילות המחלקה המקומית הוא המדריך לארגון קהילתי בישראל שמטרתו לתאר את תהליך ההבניה והפיתוח של התארגנות קהילתית בישראל, תוך הכרת הרקע, העקרונות, הכלים ומידת התאמתם לזירה המקומית ישראלית.

במסגרת הפרויקט, שנערך בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית מקומיים, גויסו מארגן או מארגנת קהילתיים בכל עיר, המקדמים מהלך של בניית כוח אזרחי-עירוני חדש וחוצה מגזרים, שמוביל מאבקים ויוזמות בנושאים ציבוריים המעסיקים את התושבים. עבודת המארגנים הקהילתיים כוללת מאות מפגשי אחד-על-אחד עם תושבי העיר ופעילים חברתיים מקומיים, זיהוי מנהיגות מקומית שמובילה את מיפוי צרכי התושבים, מגדירה מאבקים המקדמים את הטוב המשותף בין הקהילות, ומובילה לניצחון עבור כל תושבי העיר או היישוב.