רקע

דמוקרטיה בנויה על הרעיון שאזרחים ממקומות שונים יכולים להתחבר ולבנות עתיד ביחד. הדמוקרטיה  במשבר, בין היתר, בגלל אובדן היכולת לדמיין עתיד השייך לכולנו. שחרית פועלת מאז 2015 בהתנעה מחדש של האפשרות הזו, כאשר אבן יסוד למהלך כזה, תהיה בראש ובראשונה ברשויות המקומיות- זירה מרכזית לפעולה עבור האזרחים. דרך ארגז כלים של התארגנות קהילתית מבוססת יחסים, שחרית בונה מלמטה למעלה פוליטיקה מקומית שמחברת ולא מפלגת, בין קבוצות שונות הפועלות יחד לעתיד הקהילתי השייך לכולם. בעשרות מקומות בארץ נוצרה תשתית לפוליטיקה של טוב משותף.

כנס 100 ימים של טוב משותף