מנהיגות חרדית

סחריה سحرية

חזון תחום החברה החרדית בשחרית הוא לראות את הקהילה לוקחת חלק בפוליטיקה ובדמוקרטיה הישראלית באופן שיתופי, מפרה ושוויוני. זאת באמצעות עידוד שכבת מנהיגות חרדית המחזיקה בעמדות של טוב משותף, תמיכה במנהיגות חברתית ואזרחית הרואה לנגד עיניה את טובת הקהילה החרדית תוך אחריות על החברה הישראלית כולה. בנוסף המחלקה פועלת לפתח שפה של טוב משותף המדברת "חרדית".

פעילות הפנים קהילתית מתפרשת על פני מספר אסטרטגיות שונות. ערוץ פעילות אחד מתנהל בקרב פעילים פוליטיים או בעלי עניין בתחום, הן בזירות העירוניות והן בארציות, במטרה לעודד את הטמעת ערכי הטוב המשותף במנהיגים פוטנציאלים. במקביל, מתבצעת פעילות בקרב בני החברה החרדית שהשיח המנהיגותי וערכי האחריות המשותפת זרים להם, מתוך מטרה לייצר שיח של אחריות ומעורבות.

בנוסף המחלקה החרדית לוקחת חלק בפעילות המגוונת בשחרית במפגש בין קהילות שונות וביצירת חזון של טוב משותף כלל ישראלי.

סח'ריה (סחרייה) משמעותה, בלשון הערבית "קסם". בשחרית פועלים קבוצה של אזרחים ערביי ישראל, אשר מודאגים מעתידו של המגזר הערבי במדינה. לכן, התארגנו בתנועה ציבורית, לא מפלגתית, שמטרתה לפעול למען שוויון זכויות תוך הימנעות מאלימות וקיצוניות. נזיר מג'לי,ראש תחום חברה ערבית:

"אנו חיים בתוך עמינו ושומעים את קולות ההתמרמרות של הערבים אזרחי מדינת ישראל ואת ההתלבטויות שלהם הנוגעות לאופני ההתמודדות עם "המצב". החלטנו לקחת על עצמנו להעלות את הקול של הרוב השותק ברחוב שלנו בכדי לשנות את המדיניות הרשמית מתוך מאבק ציבורי מתמיד וחיובי הבנוי על שיח של טוב משותף. ועל מנת לשנות דרך ההתבטאות הפוליטית שנאמרת בשמינו תוך שמירה על שיח חיובי ונחרץ."

תור הזהב

ערבים לזה לזה

תור הזהב פועלת לשינוי עומק בחברה הישראלית ברוח ערכי הציונות המזרחית-מסורתית.

הציונות המזרחית-מסורתית מביאה לקדמת הבמה תפיסת עולם ישראלית חדשה – אך עם זאת בעלת שורשים עמוקים: במקום החלוקות המוכרות לדתיים-חילוניים, שמאל-ימין ושמרניות-ליברליזם, אנו מציעים זהות שיוצרת הרמוניה בין הישן והחדש, המזרח והמערב, המסורת והמודרנה.

אנו שואפים ליצור בישראל חברה שמבוססת על ערכי האחווה והערבות ההדדית, הקהילתיות והאיכפתיות, שיוויון ההזדמנויות והתיקון החברתי. חברה שמתגאה בשורשיה היהודיים והמזרח תיכוניים ורואה בהם נכס לחיבור בינינו ועם שכנינו. חברה שבה אנשים מרקעים ומגזרים שונים מתאמצים לחיות יחד.

 

 הציונות הדתית היא קבוצה ההולכת ותופסת מקום מרכזי בהוויה הישראלית ומנהיגותה. מתוך אמונה כי יצירת ערבות הדדית לאומית ולכידות חברתית אזרחית הם אתגרים קיומיים להמשך קיומה של מדינת ישראל לחוסנה ועתידה, יצרנו קבוצה של מעצבי דעת קהל ומובילים חברתיים, אנשי מחשבה- חינוך- ועשיה שעוסקת בניסיון לפיתוח שפה, ציונית דתית, המתייחסת לאתגרי הזמן הזה. שחרית מהווה בית ליוזמה, בניסיון לייצר שפה כזו בקרב הציונות הדתית, ברוח שחרית.

הבריגדה התרבותית

הבריגדה התרבותית- קבוצת צעירים דוברי רוסית מבית דור 1.5 אשר פועלים להפוך את התרבות והסיפור של יוצאי ברית המועצות לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. הפרויקטים אותם אנו יוזמים תובעים מחדש את שורשינו, באמצעות יצירה ישראלית חדשה, אשר שואבת השראה מנכסי הצאן של תרבות ארצות המוצא שלנו. הם פותחים דלת לתרבות הבית בה גדלנו ומחברים בין הזהות והמטען התרבותי שלנו מארצות המוצא לבין החיים התרבותיים החדשים, שבנינו בישראל.