התארגנות קהילתית

החל מקיץ 2015 מקדם מכון שחרית התארגנות קהילתית (Community Organizing) של תושבים בערים ויישובים שונים בישראל, כפרקטיקה לקידום טוב משותף ברמה המקומית. ההתארגנות הקהילתית מתבססת על מודל שפותח ומיושם בארה"ב ומטרותיה הן: להניע שיח משותף של תושבים ממגוון הקהילות בעיר או ביישוב ובניית מערכות יחסים מגשרות המהוות בסיס לפעולה משותפת וקידום נושאים החשובים לליבם. התארגנות קהילתית ומציאת מכנה משותף מדגימה, הלכה למעשה, פוליטיקה של "טוב משותף" ברמה המקומית. לפני כן, קידמנו בשחרית בניית "חזון עיר" במגוון ישובים וניהלנו רשת ענפה של נבחרי ציבור ופעילים חברתיים לטוב משותף.

בשלב הבא, בשנת 2020, אנו צועדים צעד נוסף ומתרחבים לעשרות ישובים נוספים ומכשירים את הכוחות המקומיים להיות מארגנים קהילתיים עצמאיים.  המארגנים יעברו הכשרה מקיפה בה ירכשו את כל הכלים הדרושים כדי לבנות כוח אזרחי שמקדם טוב משותף ברמה המקומית ובכלל , בנוסף כל ישוב יקבל ליווי צמוד ופרטני לאורך כל תקופת ההכשרה. 

יוזמות בשטח