מהי כלכלה אנושית?

הביטחון הכלכלי שלנו מגיע לא רק מהכנסותינו מעבודה והשקעה, אלא גם ואולי אף בעיקר ממעגלים של ערבות הדדית – ממשפחות אוהבות, מקהילות הבנויות על קשרים בין חבריהן, ממקומות עבודה מוגנים וכמובן, ממדינה הפורשת רשת בטחון במקביל להשקעה בתבונה עבור הדורות הבאים. אנו זקוקים אפוא למדיניות כלכלית שתחזק כל אחד מהמעגלים הללו. היזמות והתחרותיות חיוניות לקיומה של כלכלה דינמית כמו ישראל, אך רבים מתהליכי ההפרטה הורסים את הרקמה הקהילתית, מעמיקים את אי-השוויון ומותירים את היחיד לבדו וללא בטחון כלכלי. מדינת הרווחה היא אחד ההישגים האנושיים הגדולים של המאה ה-20 אך גם היא לקתה בפטרנליזם, בביורוקרטיזציה ובאמונה שדגם אחד מתאים לכולם. יותר מאי-פעם בהיסטוריה, המאה ה-21 היא עידן של תלות הדדית – בין מדינות, בין קהילות, בין אנשים. בנייתה של כלכלה משגשגת ודמוקרטית שתתאים לעידן הזה מחייבת ניסוח של פרדיגמה חדשה. זה מה ששחרית מנסה לעשות.

בעמוד הזה תמצאו מגוון מאמרים של אנשי ונשות שחרית שמנסים למסגר את השיח של כלכלה אנושית, כמו גם מאמרים מכוננים של חוקרים מהארץ ומהעולם.