מאמר מאת ד"ר שלמה פישר, העין השביעית

מאמר מאת ד"ר שלמה פישר, עמית במכון שחרית, תחת הכותרת "על חליפין ואמון". פורסם באתר העין השביעית ב־18.2.2021.