יש לנו חובה לתקן: חובה לבנות את ישראל מחדש

ד"ר יפה גיסר, מנהלת תוכנית ערבים זה לזה, בטור לאתר כיפה | 8 באפריל 2024