מנהיגות חרדית

חזון תחום החברה החרדית בשחרית הוא לראות את הקהילה לוקחת חלק בפוליטיקה ובדמוקרטיה הישראלית באופן שיתופי, מפרה ושוויוני. זאת באמצעות עידוד שכבת מנהיגות חרדית המחזיקה בעמדות של טוב משותף, תמיכה במנהיגות חברתית ואזרחית הרואה לנגד עיניה את טובת הקהילה החרדית תוך אחריות על החברה הישראלית כולה. בנוסף המחלקה פועלת לפתח שפה של טוב משותף המדברת "חרדית".

פעילות הפנים קהילתית מתפרשת על פני מספר אסטרטגיות שונות. ערוץ פעילות אחד מתנהל בקרב פעילים פוליטיים או בעלי עניין בתחום, הן בזירות העירוניות והן בארציות, במטרה לעודד את הטמעת ערכי הטוב המשותף במנהיגים פוטנציאלים. במקביל, מתבצעת פעילות בקרב בני החברה החרדית שהשיח המנהיגותי וערכי האחריות המשותפת זרים להם, מתוך מטרה לייצר שיח של אחריות ומעורבות.

בנוסף המחלקה החרדית לוקחת חלק בפעילות המגוונת בשחרית במפגש בין קהילות שונות וביצירת חזון של טוב משותף כלל ישראלי.

מנהיגות חרדית