התחדשות עירונית

התחדשות עירונית
תחדשות עירונית טובה היא תהליך טבעי ואורגני הכולל התחדשות המבנים, התחדשות המרחב הציבורי והתשתיות. ההתחדשות מתייחסת הן לפן הפיסי המרחבי והן לפן החברתי ועוסקת במגוון תחומים משלימים הכוללים דיור, מבני חינוך, קהילה ומבני הציבור, את הרחובות ואפשרות הניידות בהם.
ההתחדשות העירונית היא הזדמנות לציפוף העיר באופן איכותי, המגביר את הנגישות למגוון הזדמנויות: כלכליות, חברתיות ותרבותיות. הצורך בהתחדשות איכות והיצע הדיור, הוא שלרוב מניע את מנגנוני ההתחדשות העירונית המקובלים היום בישראל, ומהווה הזדמנות לצמצום הפערים באיכות הדיור, עירוב אוכלוסיות, חיזוק המערכת הקהילתית, הגברת הנגישות לתעסוקה, מסחר, חינוך ותרבות ושיפור איכות חיי היומיום של התושבים.
התחדשות עירונית היא הזדמנות ל:
  • חידוש ושדרוג המרחב הציבורי
  • חיזוק מרכז העיר הוותיק והמסחר בו
  • שיפור מערך המגורים
  • שימושים תומכים בתושבי השכונה, מערך השירותים: מוסדות חינוך, קהילה והתרבות, מסחר ותעסוקה ותחבורה הציבורית
  • יצירת הזדמנויות לצמיחה של עסקים המקומיים (כלכלה מקומית)
  • עידוד יזמות מכל מיני סוגים, כולל יוזמות חברתיות
  • שמירה וחיזוק הזהות והשייכות של תושבי השכונה
  • חיזוק התשתית החברתית והקהילתית הקיימת, חיזוק האוכלוסייה הקיימת.
  • שיפור יעילות ומגוון אמצעי התנועה בתוך השכונה ובעיר