דור חדש צומח ביישובים הערביים, דור שאינו משלים עם המציאות כהווייתה, מעוניין לשנות את דפוס המנהיגות הקיים ושואף למנהיגות חדשה. זהו דור שמחזיק גם בזהות ערבית-פלסטינית, וגם בזהות ישראלית. דור שרואה את עתידו כאן, אינו ממתין לאחרים ומחפש דרכים חדשות לשנות מציאות, לבנות בריתות חדשות הן בתוך החברה הערבית עצמה וגם עם החברה היהודית מתוך עמדה של כוח ושל בעלות משותפת על המדינה.

תוכנית "ארכאן" למנהיגות ערבית

תוכנית "ארכאן" (أركان) למנהיגות ערבית באה לחזק, לארגן ולהשמיע את הקול הערבי אשר שואף לבנות את עקרונות, ערכי ותכני האזרחות השוויונית במדינה, במובן של יציאה מהמסגרת האישית  וחיבור לקולות השונים, שלעתים אף זרים לציבור הערבי, ולחפש שותפות. זאת באמצעות מסע לתוך החברה הישראלית בכללותה מתוך רצון לשנות מציאות, ויצירת פלטפורמה רעיונית ויישומית במטרה להניע שיח אזרחי ערבי חדש אשר ישפיע על השיח הציבורי הכללי.

התוכנית מבקשת לגבש קבוצה של מנהיגות ומנהיגים צעירים מסוג חדש, החושב אחרת ומתאים עצמו לשינויים והחידושים שהתחוללו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית, ובפרט החברה הערבית. מנהיגים אלה יהיו בעלי יכולת להכיל מורכבות ולנהל דיאלוג הן בתוך מרכיבי החברה הערבית אך גם עם מרכיבי החברה היהודית.

משתתפי ומשתתפות התוכנית מגיעים ממרבית התחומים הציבוריים: פוליטיקה ארצית, מנהיגות מוניציפלית, עסקים וכלכלה, חברה אזרחית, מדיה ותקשורת, חינוך ואקדמיה וכן מכל הזרמים הפוליטיים הקיימים בתוך החברה הערבית. כולם שותפים ברצון להרחיב את השותפות עם החברה היהודית מעמדת כוח ומחויבות לבניית עתיד לכולם מתוך ערכים של שותפות, הבנה, שוויון, ודמוקרטיה.

מובילי התוכנית – זינב אבו סוויד ו-ויסאם גנאים

מחזור א'

מחזור ב'