אופקים פוליטיים – מיפוי הרוב השואף לטוב משותף

עתידה של ישראל צופן אפשרויות פוליטיות רבות יותר מכפי שנהוג לחשוב. הסטריאוטיפ הפופולרי של ארבעת השבטים שהגדיר הנשיא ריבלין רומז על מלחמת תרבות בין תפיסות עולם מתחרות שאף סותרות זו את זו ובאות לידי ביטוי גם בהזדהות פוליטית. סטריאוטיפ זה נטוע באמת בצורה חלקית בלבד. נתוני הסקר מצביעים על ממצאים דרמטיים,  לפיהם מבט מעמיק יותר אל הקבוצות החברתיות השונות בישראל חושף מגוון רחב יותר. סקרים שביצענו מציגים אפשרות לבריתות ולקשרים מסוגים שונים. במרכז העמוס של המפה הפוליטית ניתן לראות בכל אחד מהשבטים הישראליים דינמיות ביחס בין זהויות מסורתיות וליברליות שיוצרות אפשרויות חדשות, בינאריות פחות ומשולבות יותר: כך למשל, אדם יכול להיות חרדי וישראלי, יהודי וישראלי או ערבי וישראלי. אופי השילובים הללו הוא זה שיעצב את הפוליטיקה של השנים הקרובות ואת הבריתות הפוליטיות שיכולות להיווצר.

shaharit_booklet_skarim_hebrew_digital