תרומות

Arnow Family Fund

Dorot Foundation

Gandyr Foundation

Gottesman Foundation

Heinrich Boell Stiftung

Jewish Federation of San Francisco

Kahanoff Fund

Moses Feldman Family Foundation

Maor Foundation

Nathan Cummings Foundation

New Israel Fund

Rosenzweig-Coopersmith Foundation