אודות שחרית

בונים מחנה משותף: פוליטיקה של טוב משותף

מכון שחרית – יוצרים מחנה משותף הוא מכון חשיבה ועשייה, הפועל ליצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית ובניית "מחנה משותף", על ידי מסגור מחדש של חלוקות "קלאסיות" בין ימין ושמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מזרחיים ואשכנזים ועוד.

אנו משלבים בין תשתית רעיונית רחבה, עתודה פוליטית רב־ קולית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. פוליטיקה של טוב משותף מתחילה עם בניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.

מכון שחרית מבקש לנסח חשיבה רעיונית פוליטית חדשה, שתהווה מכשיר בידי החברה להבטחת שוויון הזדמנויות לכל, ובה בעת תעלה על נס ערכים קהילתיים וסולידריות חברתית במישור המקומי, הדתי והלאומי. במלים אחרות, המכון שואף לחשיבה פוליטית המשמרת את הזהות הייחודית של כל אחד, ויחד עם זאת, גם את הנכסים המשותפים שכולם חולקים על בסיס ערבות הדדית והוגנות.