אודות שחרית

"שחרית – יוצרים מחנה משותף" הוא מכון חשיבה ועשייה שהוקם בשנת 2009, ופועל לטובת יצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית ובניית "מחנה משותף", על ידי מסגור מחדש של חלוקות "קלאסיות" בין ימין ושמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מזרחיים ואשכנזים ועוד.

אנו משלבים בין תשתית רעיונית רחבה, עתודה פוליטית רב־קולית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. פוליטיקה של טוב משותף מתחילה עם בניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.

מכון שחרית מבקש לנסח חשיבה רעיונית פוליטית חדשה, שתהווה מכשיר בידי החברה להבטחת שוויון הזדמנויות לכל, ובה בעת תעלה על נס ערכים קהילתיים וסולידריות חברתית במישור המקומי, הדתי והלאומי. במלים אחרות, המכון שואף לחשיבה פוליטית המשמרת את הזהות הייחודית של כל אחד, ויחד עם זאת, גם את הנכסים המשותפים שכולם חולקים על בסיס ערבות הדדית והוגנות.

פוליטיקה של טוב משותף

החברה בישראל מאופיינת בשוני ומגוון עמוק בין הקבוצות השונות. שוני זה בא לידי ביטוי במחלוקות פוליטיות ציבוריות סוערות, כמו חלוקת משאבים לקהילות השונות, הסדרי דת במרחב הציבורי המשותף, מדיניות בנושא שלום וביטחון ועוד. המחלוקות הפוליטיות מגלמות חלוקה ערכית עמוקה יותר – תפיסות שונות לגבי הורות, חינוך, מקומם של יהודים ושאינם יהודים במדינה ועניינים של החיים עצמם.

תפיסת הפוליטיקה של הטוב המשותף מציעה כלים ופתרונות שמאפשרים חיבור בין העולמות השונים, עשייה משותפת והכרעות בסוגיות פוליטיות. בנייה של תפיסה ערכית-חברתית משתפת ודינאמית, הרוקמת אלטרנטיבה ליצירת שינוי תודעתי, חברתי ואף פוליטי במדינה.

העולם הערכי של טוב משותף טמון בתוך המפגש המכבד והאמפתי בין האנשים. הצעות למדיניות יהיו מבוססות על רעיון העומק של הדמוקרטיה – אפשרות של עולמות שונים להתחבר ולבנות עתיד משותף מושרש בתפיסת שותפות וכך גם הפשרות הנדרשות לחיות ביחד.

בונים מחנה משותף

פוליטיקה של טוב משותף מתחילה בבניית מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, אמון, רצון אמיתי להקשיב ושיתופי פעולה עם האמונה ששיח פתוח יכול לשנות את כולנו.

מכון שחרית משלב חשיבה ומעשה דרך קואליציה מגוונת של קהילות במדינת ישראל, על מנת לבנות "מחנה" משותף בין כלל הקבוצות בחברה הישראלית לשם יצירת עתיד מקיים המאפשר שגשוג לכולם.

אנו עושים זאת באמצעות יצירת תשתית רעיונית רחבה, הכשרת עתודה פוליטית רבגונית ומרכז הכשרות להתארגנות קהילתית ויזמות מקומית. כך אנו מבקשים לנסח חשיבה רעיונית פוליטית חדשה, שתהווה מכשיר בידי החברה להבטחת שוויון הזדמנויות, ובד בבד תעלה על נס ערכים קהילתיים וסולידריות חברתית במישור המקומי, הדתי והלאומי.