מדינה אינה משק בית

קל לשכנע את הציבור בחשיבות של שמירה על יעד גרעון נמוך שכן כשמדובר בכלכלת בית פשוטה, ברור שאם אנחנו בחובות רצוי שנקטין את ההוצאות. אבל כלכלת מדינה וכלכלת משק בית, שונות זו מזו באופן מהותי. אם משפחה נמצאת בגרעון היא יכולה לצמצם את ההוצאות )לקנות פחות (ולהגדיל את ההכנסות) לעבוד שעות נוספות (וכך הגרעון בתקציבה יצטמצם. אך מדינה איננה משק בית, האיזון התקציבי תלוי במה שקורה בכלל המשק ולא בפעילות הממשלה בלבד.

לחצו להורדת המאמר