הציונות הדתית היא קבוצה ההולכת ותופסת מקום מרכזי בהוויה הישראלית ומנהיגותה. מתוך אמונה כי יצירת ערבות הדדית לאומית ולכידות חברתית אזרחית הם אתגרים קיומיים להמשך קיומה של מדינת ישראל לחוסנה ועתידה, יצרנו קבוצה של מעצבי דעת קהל ומובילים חברתיים, אנשי מחשבה, חינוך ועשיה שעוסקת בניסיון לפיתוח שפה, ציונית דתית, המתייחסת לאתגרי הזמן הזה. שחרית מהווה בית ליוזמה, בניסיון לייצר שפה כזו בקרב הציונות הדתית, ברוח שחרית.

במסגרת התוכנית נפגשים החברים והחברות בה – שמגיעים ברובם מעמדות הנהגה בקהילה הדתית לאומית – עם אנשי מפתח בציבור הדתי לאומי וגם מחוצה לו, שומעים סיפורים אישיים ובוחנים סוגיות נפיצות שעל סדר היום דרך פריזמה של דתיות ומסורתיות. הנחת העבודה של התוכנית היא שדתיות ומסורתיות אינן דיכוטומיות ובוררות של “מי לנו ומי לצרינו”. אין בהכרח בפנים או בחוץ באופן מוחלט, וההתעקשות צריכה להיות דווקא על מי שבפנים, על מרחב פתוח ומכיל, על חיבורים ועל יצירת בית בו כל אחת ואחד ירגישו בנוח.

ערבים זה לזה היא תוכנית המבקשת לאחות פערים בתפיסות העולם הן בתוך הציבור הדתי לאומי, והן בינו לבין העולם שמחוצה לו.

התוכנית בשיתוף עם עמותת “נאמני תורה ועבודה”.

מנהלי התוכנית – ד”ר יפה זיסר והרב אילעאי עפרן.

מחזור א'