חזון תחום החברה החרדית בשחרית הוא לראות את הקהילה לוקחת חלק בפוליטיקה ובדמוקרטיה הישראלית באופן שיתופי, מפרה ושוויוני. זאת באמצעות עידוד שכבת מנהיגות חרדית המחזיקה בעמדות של טוב משותף, ותמיכה במנהיגות חברתית ואזרחית הרואה לנגד עיניה את טובת הקהילה החרדית תוך אחריות על החברה הישראלית כולה. בנוסף המחלקה פועלת לפתח שפה של טוב משותף המדברת “חרדית”.

הפעילות הפנים קהילתית מתפרשת על פני מספר אסטרטגיות שונות: ערוץ פעילות אחד מתנהל בקרב פעילים פוליטיים או בעלי עניין בתחום, הן בזירות העירוניות והן בארציות, במטרה לעודד את הטמעת ערכי הטוב המשותף במנהיגים פוטנציאלים; במקביל, מתבצעת פעילות בקרב בני החברה החרדית שהשיח המנהיגותי וערכי האחריות המשותפת זרים להם, מתוך מטרה לייצר שיח של אחריות ומעורבות.

בנוסף לוקחת המחלקה החרדית חלק בפעילות המגוונת בשחרית במפגש בין קהילות שונות וביצירת חזון של טוב משותף כלל ישראלי.

ראש התחום חברה חרדית במכון שחרית – מלכי רוטנר.

חינוך חרדי - בין סגרגציה לאינטגרציה

אחד התוצרים של השיח הפנים קהילתי היה מסמך מפורט ראשון מסוגו שעסק בחינוך החרדי, אותו חיבר מי שהיה יו”ר הוועד המנהל של מכון שחרית בעבר, הרב בצלאל כהן. במסמך נחשפו החלוקות הפנימיות המצויות בתוך החינוך החרדי והקשיים והאתגרים שחלוקות אלו מייצרות. עוד עלתה בו השאלה כיצד נוכל לשמור על גבולותיה של הקהילה החרדית, במקביל לצמצום את המחירים שחלקים ממנה משלמים, וכן הוצעו דרכי פעולה שונות.

בהמשך למסך זה התקיים גם כנס של שחרית שדן בנושאים אלה, בשיתוף עם תנועת “פנימה” ובהשתתפות אנשי ציבור מהמגזר החרדי.

לקריאת המסמך המלא “חינוך חרדי – בין סגרגציה לאינטגרציה” >>

לווידאו המלא של הכנס >> 

הרב בצלאל כהן לקראת הכנס >>