סחריה سحرية

בשנים האחרונות אנו עדים למגמות חדשות בחברה הערבית בישראל. יחד עם זהות ערבית פלסטינית גאה, מתפתחת זהות ישראלית כחלק בלתי נפרד של הזהות. ישראל היא מדינתם של הערבים בישראל וסחריה היא בית שמטרתו לפעול למען שוויון זכויות תוך הימנעות מאלימות וקיצוניות. סחריה היא נדבך משמעותי בבניית טוב משותף בחברה בישראל. סחריה פועלת במרחב המקומי, המנהיגותי והארצי ומהווה תשתית ליוזמות חדשניות ברוח סחריה ושחרית.

 נזיר מג'לי, ראש תחום חברה ערבית:

"אנו חיים בתוך עמינו ושומעים את קולות ההתמרמרות של הערבים אזרחי מדינת ישראל ואת ההתלבטויות שלהם הנוגעות לאופני ההתמודדות עם "המצב". החלטנו לקחת על עצמנו להעלות את הקול של הרוב השותק ברחוב שלנו בכדי לשנות את המדיניות הרשמית מתוך מאבק ציבורי מתמיד וחיובי הבנוי על שיח של טוב משותף. ועל מנת לשנות דרך ההתבטאות הפוליטית שנאמרת בשמינו תוך שמירה על שיח חיובי ונחרץ."