כלכלה עם פנים אנושיות

ליה אטינגר ועמיתי שחרית
"ההצעה לנצל את הגידול בידע וביכולת הטכנולוגית על מנת להגדיל את ההוצאה הציבורית יכולה לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי וגם הקמת ערוצים חדשים ליצירה האנושית"