ריאיון עם ד"ר עופר סיטבון, בקהילה

ריאיון עם ד"ר עופר סיטבון, עמית בכיר בשחרית, על אודות הבחירות בארצות הברית.

פורסם בשבועון החרדי בקהילה ב־5.11.2020.