כלכלה פוליטית בשיתוף מכון וון ליר

קבוצת מחקר "הכלכלה הפוליטית של הפופוליזם העכשווי" – פרוייקט בשיתוף מכון שחרית ומכון ון-ליר

עליית הפופוליזם החברתי, על צורותיו המגוונות והסותרות (ניצחון טראמפ והקמפיין של סנדרס, הברקזיט, שקיעת המפלגות המסורתיות באירופה ועלייתן של מפלגות פופוליסטיות חדשות…), מציפה שאלות רבות אודות הסיבות להופעתו ולתמיכה העממית בו. על הרקע הזה, תבקש קבוצת המחקר לאתגר את השיח הפוליטי והכלכלי-חברתי הרווח, בשתי רמות:

  1. פוליטית – היכרות אמפתית עם המעמדות העממיים היא צעד חיוני בבניית אלטרנטיבה פוליטית בת-קיימא, ובראשה תפיסה כלכלית וזהותית ששומרת על גבולותיה וייחודה מול הניסיון לפרק אותה בשם הגלובלי והאוניברסלי. אלטרנטיבה כזאת תתגבש מתוך הדיאלקטיקה של הניאו-ליברליזם ושל הסוציאל-דמוקרטיה, בין עולם ערכי שמרני ופרוגרסיבי, ותבקש להציע הצעות מעשיות למדיניות כלכלית חלופית בתחומים שונים.
  2. מחקרית – עריכת מחקרים אמפיריים על המעמדות העממיים בישראל ועל השילוב המורכב בין מאפייניהם המבניים (תעסוקה/מרחב/הכנסה), מאפייניהם התרבותיים ועמדותיהם הפוליטיות ובעיקר החברתיות-כלכליות. זאת, מתוך הנחה כי קיימים קשרי גומלין בין העולם המוסרי התרבותי לבין העולם המוסרי הכלכלי-חברתי פוליטי/