ישראל בשנת 2048: מקום לתקווה

נח עפרון, נזיר מג'לי ועמיתי שחרית
"אנחנו כבר מסוגלים להתחיל לשרטט את קווי המתאר של העתיד הזה ולתאר כיצד עשויה מדינת ישראל להראות כשהיא חוגגת מאה שנה להיווסדה"